Za aktualne informacije o programu URBACT III obiščite spletno stran URBACT SLOVENIJA.

Na tej povezavi: http://urbact.eu/urbact-slovenija

My Generation At Work – Zaposlovanje mladih

Mestna občina Maribor

Maribor je v okviru projekta Evropska prestolnica mladih Maribor partner projekta My Generation at Work (MG@Work), katerega glavni cilj je spodbujanje in rast zaposljivosti mladih na spreminjajočem se trgu delovne sile, s posebnim poudarkom na razvoju podjetniških spretnosti, znanj, veščin,

Active Travel Network – Trajnostna mobilnost

Mesta občina Ljutomer

Projekt Active Travel Network je združeval osem evropskih mest in univerzo, med njimi je tudi slovensko mesto Ljutomer. V projektu so poleg Ljutomera sodelovali avstrijski Weiz in Univerza v Gradcu, Skanderborg na Danskem, Serres v Grčiji, Riccione in Novarra v

WEED – Človeški kapital in podjetništvo

Mestna občina Celje

Celje je bil vodilni partner projekta WEED (Women, Enterprise and Employment in Local Development), ki se je ukvarjal z enakostjo spolov kot eno ključnih horizontalnih področij v Strategiji EU za rast in delovna mesta. Lizbonska strategija določa cilje na podlagi

LUMASEC – Vodenje metropol

Univerza v Ljubljani, Oddelek za geografijo FF

Partner projekta LUMASEC (Land Use Management for Sustainable European Cities) je bila Univerza v Ljubljani. Projekt se je ukvarjal s strateškim upravljanjem rabe zemljišč. Upravljanje rabe zemljišč je ena od najbolj pomembnih tem, povezanih s konkurenčnostjo, privlačnostjo in trajnostnostjo evropskih

FIN-URB-ACT – Človeški kapital in podjetništvo

Mestna občina Maribor

Maribor je bil partner v projektu FIN-URB-ACT, ki je namenjen prizadevanjem za bolj učinkovite podporne strukture za razvoj malih in srednjih podjetij ter inovativnega gospodarstva. Kot drugo največje mesto v Sloveniji in glavno mesto Podravske regije je z okoli 130.000

Active A.G.E. – Aktivna vključenost

Mestna občina Maribor

Mesto Maribor je bilo partner v projektu Active A.G.E., ki obravnava staranje prebivalstva, značilno za vse države članice EU. V projektu je šlo za izmenjavo izkušenj med devetimi mesti, ki se soočajo s staranjem prebivalstva. Namen projekta je razviti višjo

Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, Ljubljana

NOVICE

25 Apr 2017 | 9:36

Socialne inovacije imenujemo nove rešitve za družbene probleme, ki so usmerjene v izboljševanje družbene blaginje in pokrivajo široko področje od novih oblik otroškega varstva, zdravs...

-

13 Apr 2017 | 10:56

Oberhausen je mesto v Porurju v nemški zvezni deželi Severno Porenje – Vestfalija. Ima približno 211.000 prebivalcev in je eno od mest, ki se še vedno spopadajo s svojo industrijsk...

-

7 Apr 2017 | 11:47

Na razpis za dobre prakse je prispelo 270 prijav. Iz Slovenije je prijavljenih 10 dobrih praks, oddalo jih je šest mest. Rekorderka med vsemi prijavljenimi je Ljubljana s kar petimi dobrimi...

-

31 Mar 2017 | 12:37

V sredo, 29. 3. 2017 je Ljubljani potekal posvet, kjer so se  udeleženke in udeleženci iz različnih občin, pa tudi drugi predstavniki javnega sektorja, univerz, NVO in gospodarstva sezn...

-

23 Mar 2017 | 15:02

Tehnologije, kot so brezžični senzorji, digitalni občinski portali, množično zunanje izvajanje (crowdsourcing) in mobilne aplikacije lahko občinam pomagajo povečati prihodke in učink...

-