Maribor

Active A.G.E. – Aktivna vključenost

Mestna občina Maribor

Mesto Maribor je bilo partner v projektu Active A.G.E., ki obravnava staranje prebivalstva, značilno za vse države članice EU. V projektu je šlo za izmenjavo izkušenj med devetimi mesti, ki se soočajo s staranjem prebivalstva. Namen projekta je razviti višjo stopnjo strokovne usposobljenosti na tem področju, določiti in spodbuditi dobre prakse ter mestom pomagati pri vzpostavitvi celostnega pristopa k reševanju tega vprašanja.

Lokalni izziv Maribora v povezavi s tem projektom je predstavljla predvsem vprašanje zastopanosti starejših na trgu dela. Ta je odvisna od možnosti zaposlitve, na katero v Mariboru vpliva visoka stopnja brezposelnosti in nizko splošno povpraševanje po delovni sili. Stopnja brezposelnosti za starostno skupino od 50 do 60 let je v letu 2007 znašala 28,5 %. Predčasna upokojitev je eden od glavnih razlogov, zakaj so primeri vključevanja starejših na trg delovne sile redki. Razlogi za predčasno upokojitev so predvsem zdravstvene težave, pomanjkanje znanja ali spretnosti, slabi delovni pogoji in šibke vzpodbude podjetjem, da bi motivirala starejše delavce za kasnejšo upokojitev. V povezavi s tem vse bolj pomembno vprašanje postaja revščina, zlasti v primeru samskih upokojenih žensk, ki pogosto živijo na robu revščine.

Glavna izziva Mestne občine Maribor sta bila predvsem dva: kako obdržati starejše zaposlene na trgu dela in kako najbolj ranljive skupine prebivalstva (starejše od 50 let) s pomočjo usposabljanja in razvoja novih znanj in spretnosti vzpodbuditi k ponovnemu vstopu na trg dela. Maribor je s projektom Active A.G.E. želel izmenjavati izkušnje in dobre prakse na področju izboljšanja kakovosti življenja za starejše ter skozi transnacionalno partnerstvo dobiti svež pogled na problematiko.

Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, Ljubljana

NOVICE

25 Apr 2017 | 9:36

Socialne inovacije imenujemo nove rešitve za družbene probleme, ki so usmerjene v izboljševanje družbene blaginje in pokrivajo široko področje od novih oblik otroškega varstva, zdravs...

-

13 Apr 2017 | 10:56

Oberhausen je mesto v Porurju v nemški zvezni deželi Severno Porenje – Vestfalija. Ima približno 211.000 prebivalcev in je eno od mest, ki se še vedno spopadajo s svojo industrijsk...

-

7 Apr 2017 | 11:47

Na razpis za dobre prakse je prispelo 270 prijav. Iz Slovenije je prijavljenih 10 dobrih praks, oddalo jih je šest mest. Rekorderka med vsemi prijavljenimi je Ljubljana s kar petimi dobrimi...

-

31 Mar 2017 | 12:37

V sredo, 29. 3. 2017 je Ljubljani potekal posvet, kjer so se  udeleženke in udeleženci iz različnih občin, pa tudi drugi predstavniki javnega sektorja, univerz, NVO in gospodarstva sezn...

-

23 Mar 2017 | 15:02

Tehnologije, kot so brezžični senzorji, digitalni občinski portali, množično zunanje izvajanje (crowdsourcing) in mobilne aplikacije lahko občinam pomagajo povečati prihodke in učink...

-