20100819-Ljutomer-Hauptplatz-Slovenija 2

Active Travel Network – Trajnostna mobilnost

Mesta občina Ljutomer

Projekt Active Travel Network je združeval osem evropskih mest in univerzo, med njimi je tudi slovensko mesto Ljutomer. V projektu so poleg Ljutomera sodelovali avstrijski Weiz in Univerza v Gradcu, Skanderborg na Danskem, Serres v Grčiji, Riccione in Novarra v Italiji, Sebes v Romuniji in Norderstedt v Nemčiji.

Projekt je bil namenjen zmanjševanju prometnih zamaškov v majhnih in srednje velikih mestih, ki jih povzročajo avtomobili, običajno z enim potnikom. Prebivalce partnerskih mest so želeli spodbuditi k pogostejši hoji ali kolesarjenju po vsakdanjih poteh. Možnosti za preusmeritev ljudi od vožnje z avtomobilom k hoji ali kolesarjenju je v majhnih in srednje velikih mestih zelo veliko, saj je približno polovica vseh poti, ki jih ljudje opravijo z avtomobilom, krajša od 5 kilometrov.

Glavni cilj projekta je bil odločevalce in načrtovalce prepričati, da sta za prostorsko načrtovanje in mestni proračun hoja in kolesarjenje prav tako pomembna kot avtomobilski in javni promet. Drugi pomemben cilj je bil vzpostavitev lokalnega akcijskega načrta na temo nemotoriziranega prometa. S projektom so želeli partnerji dokazati, da lahko upravljanje mobilnosti razreši prometne probleme z relativno nizkimi stroški. Zagotoviti so želeli tudi finančna sredstva za implementacijo vsaj dela lokalnega akcijskega načrta.

V Ljutomeru so organizirali igro »Prometna kača«, v katero so vključili otroke vseh treh osnovnih šol v mestu. Glavni cilj te igre je bil spodbuditi otroke, da v nekem časovnem obdobju v šolo potujejo okolju prijazno, varno in zdravo, npr. peš, z rolerji, s kolesom, z javnim prevozom ali da te načine mobilnosti vsaj delno kombinirajo z avtomobilom. Na ta način se otroke privaja na alternativne načine prevoza, istočasno pa se zmanjšuje avtomobilski promet v bližini šol. S to igro so v Ljutomeru dosegli kar 482 otrok in njihovih družin in uspeli trajno povečati uporabo mehkih načinov mobilnosti za prihod v šolo. Pešačenje v šolo se je povečalo za 4,4 odstotka, kombiniran prihod pa za 8,3 odstotka. Tekom igre se je delež otrok, ki jih v šolo z avtomobilom pripeljejo starši, zmanjšal za 12 odstotkov. Uporaba mehkih načinov mobilnosti, zlasti hoje, je ostala na visoki ravni tudi po koncu igre.

Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, Ljubljana

NOVICE

25 Apr 2017 | 9:36

Socialne inovacije imenujemo nove rešitve za družbene probleme, ki so usmerjene v izboljševanje družbene blaginje in pokrivajo široko področje od novih oblik otroškega varstva, zdravs...

-

13 Apr 2017 | 10:56

Oberhausen je mesto v Porurju v nemški zvezni deželi Severno Porenje – Vestfalija. Ima približno 211.000 prebivalcev in je eno od mest, ki se še vedno spopadajo s svojo industrijsk...

-

7 Apr 2017 | 11:47

Na razpis za dobre prakse je prispelo 270 prijav. Iz Slovenije je prijavljenih 10 dobrih praks, oddalo jih je šest mest. Rekorderka med vsemi prijavljenimi je Ljubljana s kar petimi dobrimi...

-

31 Mar 2017 | 12:37

V sredo, 29. 3. 2017 je Ljubljani potekal posvet, kjer so se  udeleženke in udeleženci iz različnih občin, pa tudi drugi predstavniki javnega sektorja, univerz, NVO in gospodarstva sezn...

-

23 Mar 2017 | 15:02

Tehnologije, kot so brezžični senzorji, digitalni občinski portali, množično zunanje izvajanje (crowdsourcing) in mobilne aplikacije lahko občinam pomagajo povečati prihodke in učink...

-