Ljubljana

LUMASEC – Vodenje metropol

Univerza v Ljubljani, Oddelek za geografijo FF

Partner projekta LUMASEC (Land Use Management for Sustainable European Cities) je bila Univerza v Ljubljani. Projekt se je ukvarjal s strateškim upravljanjem rabe zemljišč. Upravljanje rabe zemljišč je ena od najbolj pomembnih tem, povezanih s konkurenčnostjo, privlačnostjo in trajnostnostjo evropskih mestnih regij. Strategije za upravljanje rabe zemljišč danes niso razširjene, zato je prenova mestnih degradiranih območij neučinkovita. Stateško načrtovanje v večini primerov ne zmore vplivati na upravljanje rabe zemljišč.

Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša univerza in vodilna znanstvena ustanova v Sloveniji. Oddelek za geografijo je bil ustanovljen 1919 kot del Filozofske fakultete. Predstavlja vodilno geografsko izobraževalno ustanovo v Sloveniji in eno vodilnih raziskovalnih ustanov na področju fizične in družbene geografije, regionalnega razvoja, prstorskega načrtovanja, presoj vplivov na okolje, itd.
Razmere: Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ima veliko izkušenj in je usposobljen za oblikovanje regionalne in okoljske politike ter vrednotenje s posebnim strokovnim znanjem in izkušnjami pri trajnostnih sistemih upravljanja z rabo tal. V Sloveniji so bili na lokalni ravni v mestnih območjih sprejeti pomembni politični instrumenti za rabo zemljišč, zlasti za obnovo degradiranih območij s stanovanjskimi in gospodarskimi površinami.

Izzivi: Glavni izzivi so se dotikali izdelave integrirane (proti razpršeni gradnji) strategije rabe tal, ki se ukvarja s stanovanjsko, gospodarsko, kmetijsko, prometno in okoljsko problematiko na regionalni ravni z namesto posameznimi sektorskimi ukrepi na nacionalni ravni. V mnogih pogledih sta Slovenija in Ljubljana dobra primera uspešne konkurenčnosti s smislu trajnostne paradigme v Srednji in Vzhodni Evropi.

Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, Ljubljana

NOVICE

25 Apr 2017 | 9:36

Socialne inovacije imenujemo nove rešitve za družbene probleme, ki so usmerjene v izboljševanje družbene blaginje in pokrivajo široko področje od novih oblik otroškega varstva, zdravs...

-

13 Apr 2017 | 10:56

Oberhausen je mesto v Porurju v nemški zvezni deželi Severno Porenje – Vestfalija. Ima približno 211.000 prebivalcev in je eno od mest, ki se še vedno spopadajo s svojo industrijsk...

-

7 Apr 2017 | 11:47

Na razpis za dobre prakse je prispelo 270 prijav. Iz Slovenije je prijavljenih 10 dobrih praks, oddalo jih je šest mest. Rekorderka med vsemi prijavljenimi je Ljubljana s kar petimi dobrimi...

-

31 Mar 2017 | 12:37

V sredo, 29. 3. 2017 je Ljubljani potekal posvet, kjer so se  udeleženke in udeleženci iz različnih občin, pa tudi drugi predstavniki javnega sektorja, univerz, NVO in gospodarstva sezn...

-

23 Mar 2017 | 15:02

Tehnologije, kot so brezžični senzorji, digitalni občinski portali, množično zunanje izvajanje (crowdsourcing) in mobilne aplikacije lahko občinam pomagajo povečati prihodke in učink...

-