Celje

WEED – Človeški kapital in podjetništvo

Mestna občina Celje

Celje je bil vodilni partner projekta WEED (Women, Enterprise and Employment in Local Development), ki se je ukvarjal z enakostjo spolov kot eno ključnih horizontalnih področij v Strategiji EU za rast in delovna mesta. Lizbonska strategija določa cilje na podlagi stopnje vključenosti žensk na trg dela in pri razvoju podjetništva. Doseganje teh ciljev je problematično zaradi različnih in številnih ovir, s katerimi se ženske srečujejo na trgu dela in pri ustanavljanju podjetij.

Celje je tretje največje mesto v Sloveniji z nekaj več kot 48.000 prebivalci. Nahaja se v Savinski regiji, v vzhodnem delu države. Celje je močno odvisno od industrijskega sektorja saj je 68 % aktivnega prebivalstva zaposlenega v lokalni industriji. V zadnjem obdobju se je družbeno-ekonomski položaj v mestu zelo izboljšal: stopnja brezposelnosti se je v zadnjih šestih letih iz 20 % znižala na 11 %. Kljub temu izboljšanje ni zajelo vseh segmentov prebivalstva. Ena takšnih skupin so, na primer, ženske. Glede brezposelnosti so ženske nedvomno v slabšem položaju kot moški. Za rešitev nastale situacije se je mesto Celje odločilo prevzeti vodilno vlogo v tematskem omrežju WEED in se poučiti o izkušnjah in dobrih praksah drugih mest, zlasti v povezavi s podjetniškimi sposobnostmi žensk.
Glavni izzivi in prioritete Celja so:
- Boljše poklicne priložnosti na vseh področjih družbe.
- Manjša segregacija v javnem in zasebnem sektorju ter vključevanje žensk v sektorje z močno prevlado moških.
- Večje število žensk v informacijski tehnologiji, znanosti in na bolje plačanih položajih.
- Razvoj možnosti za usposabljanje in izobraževanje žensk v podjetništvu, žensk z malimi otroki ali tistih, ki imajo lastno podjetje (ali oboje).
- Večja samozavest žensk na poslovnem področju.

Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, Ljubljana

NOVICE

25 Apr 2017 | 9:36

Socialne inovacije imenujemo nove rešitve za družbene probleme, ki so usmerjene v izboljševanje družbene blaginje in pokrivajo široko področje od novih oblik otroškega varstva, zdravs...

-

13 Apr 2017 | 10:56

Oberhausen je mesto v Porurju v nemški zvezni deželi Severno Porenje – Vestfalija. Ima približno 211.000 prebivalcev in je eno od mest, ki se še vedno spopadajo s svojo industrijsk...

-

7 Apr 2017 | 11:47

Na razpis za dobre prakse je prispelo 270 prijav. Iz Slovenije je prijavljenih 10 dobrih praks, oddalo jih je šest mest. Rekorderka med vsemi prijavljenimi je Ljubljana s kar petimi dobrimi...

-

31 Mar 2017 | 12:37

V sredo, 29. 3. 2017 je Ljubljani potekal posvet, kjer so se  udeleženke in udeleženci iz različnih občin, pa tudi drugi predstavniki javnega sektorja, univerz, NVO in gospodarstva sezn...

-

23 Mar 2017 | 15:02

Tehnologije, kot so brezžični senzorji, digitalni občinski portali, množično zunanje izvajanje (crowdsourcing) in mobilne aplikacije lahko občinam pomagajo povečati prihodke in učink...

-