Pisanje besedil za splet

Kako se pisanje besedil za splet razlikuje od drugih vrst pisanja? Zagotovo ima splet svoje značilnosti in vsi vemo, da spletna besedila beremo precej drugače. Razlike se kažejo že, če isto besedilo beremo s pomočjo pametnega telefona, tablice ali računalniškega zaslona. Vsekakor pa bi tiskano besedilo zopet brali popolnoma drugače. Zaradi tega je zelo pomembno, da je vsako besedilo prirejeno za medij, kjer bo objavljeno.

Kakovostna in zanimiva vsebina

V prvi vrsti je pomembno, da so spletna besedila čim bolj kakovostna in zanimiva. Brez tega težko uspemo na spletu, saj je konkurenca zelo velika, zato se moramo nenehno truditi, da ohranimo korak z njo in da nas ne prehiti. Kakovostna in zanimiva vsebina je gotovo nekaj, kar je pomembno, zato mora to upoštevati tudi pisanje besedil za splet. Torej ni dovolj le, da pripravite neko vsebino, ampak je bistveno tudi to, kakšna je, da bo pritegnila vašo ciljno publiko. Če boste pri tem upoštevali še vidike seo optimizacije ter poskrbeli za ustrezno strukturo spletne vsebine, pa je uspeh že skoraj zagotovljen.

Kakšna morajo biti spletna besedila?

Vsi teksti, ki jih objavimo na spletu, morajo imeti temu prirejeno strukturo, saj jih bodo spletni obiskovalci brali precej drugače, kot če bi bili objavljeni v tiskani obliki. Marsikdaj jih bodo samo preleteli, ko bodo z miško, drsnikom ali prstom drseli po zaslonu navzdol, zato je pomembno, da posamezni deli pritegnejo njihovo oko in pozornost. Torej morajo biti napisani tako, da je njihova struktura čim bolj razčlenjena, pri čemer je treba uporabiti na primer:

  • naslove in podnaslove,
  • ne preveč dolge odstavke,
  • naštevanje po alinejah,
  • veliko fotografij, ilustracij in drugega slikovnega gradiva.

Tako je namreč branje veliko lažje, zato bomo s tako razčlenjenim tekstom lažje vzbudili pozornost spletnih obiskovalcev ter jih tako tudi dalj časa zadržali na naši spletni strani. Seveda pa je zelo pomembna tudi sama vsebina, ki mora biti zanimiva, informativna in čim manj dolgovezna – nihče ne mara brati dolgočasnih besedil, kar vsekakor velja tudi za spletna besedila. Pisanje besedil za splet mora torej upoštevati vse našteto, če hočemo, da bodo besedila dosegla svoj namen!