Najem teleskopskega viličarja po izjemno dostopni ceni

Viličar je pogosto predstavljen kot delovni stroj oziroma delovna oprema, ki ne bi smela manjkati v nobenem skladišču. Omogoča kar se da varen pretok tovora in na učinkovit način izvaja logistične procese. Seveda se tovrstna oprema lahko uporablja še na drugih terenih.

Če se boste odločili za nakup ali zgolj za najem teleskopskega viličarja ali katero koli drugo vrsto viličarja, je seveda v prvi vrsti pomembno, da veste, čemu ga boste uporabljali. Kako torej vedeti, kateri viličar je v resnici najbolj primerna izbira za vaš proces dela?

Optimalna izbira viličarja

Viličarji se uvrščajo v izjemno široko kategorijo vozil. Na voljo so denimo ročni paletni viličarji, visoko in nizkodvižni električni viličarji, specialni komisionirni viličarji, regalni, čelni, vlačilci in prikolice, avtomatsko vodena vozila.

najem teleskopskega viličarja Unisel

Če izbirate viličarja pred nakupom obvezno upoštevajte nekatere dejavnike, na primer:

 • velikost skladišča,
 • vrste regalov, ki se uporabljajo v logističnem centru,
 • težo bremen, ki jih boste morali premikati,
 • stopnjo avtomatizacije vozila,
 • širino prehodov med regali,
 • ali boste viličarja uporabljali v notranjih skladiščih ali zunaj na prostem,
 • vrsto terena, bo katerem se bo stroj gibal.

Ko boste želeli optimalni najem teleskopskega viličarja, pri izbiri modela upoštevajte tudi največjo nosilnost in vrsto teleskopa. Vsekakor je ključna tudi blagovna znamka stroja. Še najbolj splača se vam staviti na zaupanja vrednega proizvajalca oziroma ponudnika, ki ga lahko najdete tudi na spletni strani. Zapomnite si, da se dober ugled podjetja odraža tudi po zanesljivosti viličarja in po njegovem učinkovitem delovanju.

Izbira visokoregalnega viličarja

Najem teleskopskega viličarja je izjemno priljubljena storitev, saj vse več logističnih centrov, zlasti tistih, ki skladiščijo zelo velike količine blaga, uporabljajo tovrstne delovne stroje.

Višina teleskopskega viličarja lahko doseže nekaj metrov. Dvigovanje bremena na višino zahteva seveda uporabo primerne opreme. Delovni stroj odlikuje optimalna zmogljivost pretoka blaga, prav tako koriščenje prostora. Vse omenjeno pa seveda predstavlja izjemno pomembno prednost v logistiki.

Rotacijski viličar za najem

Najem teleskopskega viličarja je storitev, ki vam med drugim ponuja tudi rotacijski teleskopski viličar. Takšni stroji vam omogočajo nosilnost do pet ton in dvajset metrov delovne višine. So odlična rešitev za prevažanje tovora na gradbišče. Manjši viličarji pa so običajno namenjeni za dela v različnih skladiščih.

Rotacijski teleskopski viličar vam torej omogoča optimalno produktivnost, večjo zmogljivost v težjih pogojih in zanesljivost. Ker je stroj opremljen z najrazličnejšimi dodatki, na primer z vitli, vilicami in poščadmi, in ker deluje s 360 stopinjami vrtenja, se uporablja v različnih okoljih. Primeren je za prevažanje težkih bremen in tovora po gradbiščih, skladiščih ter podobno.

Kje najeti teleskopski viličar priznane blagovne znamke?

Za storitev najem teleskopskega viličarja se lahko pozanimate preko spleta, kjer lahko najdete zanesljive ponudnike oziroma proizvajalce tovrstnih strojev. Ti vam ponujajo hiter in cenovno dostopen najem delovnega stroja.

Izbrano podjetje za najem teleskopskega rotacijskega viličarja lahko pokličete po telefonu ali pa v podjetje pošljete povpraševanje po elektronski pošti. Seveda jih lahko kontaktirate tudi preko kontaktnega obrazca. V vsakem primeru so vam na voljo tudi za vsa dodatna vprašanja, ki se navezujejo na delovno opremo, ki je še toliko pomembnejša v težjih oziroma zahtevnejših pogojih.

Kam lahko odteče padavinska voda?

Kako poskrbeti, da bo vsa padavinska voda odtekla z neke površine, ne da bi se zadrževala na njej? Za to poskrbijo betonske kanalete. Ko začne deževati, namreč deževnica načeloma padavinska voda ponikne v zemljo. A to se zgodi le, kadar je to možno – običajno je to zgolj na nepozidanih površinah, čeprav tudi tam – npr. zaradi suhih in zbitih tal – lahko občasno pride do zadrževanja padavinske vode. Vendar pa navadno to ni tak problem, kot to predstavlja problem na vseh vrst pozidanih površin. Zato je treba na njih že v fazi projektiranja načrtovati tudi to, kam bo na neki površini lahko odtekla padavinska voda in kje bo nato lahko varno poniknila.

odvodnjavanje meteornih voda

Kje se uporabljajo betonske kanalete?

Za odvodnjavanje se pogosto uporabljajo betonske kanalete. Za kakšen sistem gre in kakšne vrste obstajajo, si lahko preberete na https://www.kanalice.hr/betonski-kanali-sto-morate-znati/, kjer je navedeno, da se lahko slednje uporabljajo praktično na vseh vrstah površin oziroma povsod, kjer je treba urediti odvodnjavanje.

Gre za površine, kot so:

 • okolica hiš in druge stanovanjske gradnje,
 • okolica drugih vrst objektov,
 • dvorišča,
 • dovozi do objektov in garaž,
 • vrtovi,
 • parkirišča,
 • ceste in avtoceste,
 • cestninske postaje,
 • ožja središča mest,
 • industrijske površine,
 • bencinske črpalke,
 • letališča ipd.

Pri tem je pomemben tudi sam beton, ki mora imeti evropski certifikat in ustrezati vsem direktivam in standardom. Pomembno je tudi, da je negorljiv, s čimer je poskrbljeno za večjo varnost. Enako ali še bolj pomembna pa je, da je beton, iz katerega je narejena betonska kanaleta, čim bolj trpežen in odporen na razne zunanje dejavnike, ki jim bo tekom let nenehno izpostavljen. Zato je kvaliteta betona zelo pomembna. Več o tem, da se pri tem najbolj obnese beton z mikroarmaturo, si je možno prebrati na https://www.kanalice.hr/betonski-kanali-sto-morate-znati/. Tam boste našli tudi podatke o različnih kategorijah stabilnosti kanalet, ki jih določa evropska regulativa DIN EN 1433 (od osnovne kategorije A 15, ki je namenjena površinam za pešce in kolesarje, pa vse do kategorije F 900 za najbolj ekstremne obremenitve z veliko dinamičnimi silami).

Padavinska voda

Treba je izbrati tudi stabilno in trpežno rešetko

Obstajajo sicer tudi betonske kanalete brez rešetke, vendar pa so te bolj redko v uporabi kot tiste z rešetkami. Modeli brez rešetke se navadno uporabljajo le pri odvodnjavanju manjših hiš ali vikendov, saj so plitvejši ter zato primerni za odvodnjavanje manjših količin vode. Tudi na takšnih površinah se sicer lahko vgradijo modeli z rešetko, ki še bolje poskrbijo za odvodnjavanje in pri katerih ne more prihajati do nabiranja odpadnega materiala v samem telesu kanalete, saj to preprečuje rešetka. Je pa zelo pomembno, kako je ta izbrana in kakšna je. Ravno tako pa je bistveno, na kakšen način je rešetka pritrjena – pričvrstitev mora biti čim bolj trdna oz. mora biti zasnovana tako, da je rešetka pritrjena na čim več mestih in čim bolj enakomerno. S tem je dobro zaščitena pred kakršnimi kolim premikanjem. Tako bo vedno ostala na svojem mestu kljub nenehni uporabi, raznim obremenitvam, vetru, močnim padavinam, nanosu materiala ipd.

Kljub temu da je rešetka tako dobro pritrjena, pa to še ne pomeni, da takšna pritrditev oteži montažo in na sploh snemanje ter nameščanje rešetke na kanaleto. Obstajajo namreč sistemi, ki omogočajo enostavno in trdno pritrditev rešetke ob enem, kot je na primer Hauratonov sistem SIDE-LOCK, o katerem si lahko več preberete na že omenjeni spletni strani: https://www.kanalice.hr/betonski-kanali-sto-morate-znati/, na kateri lahko najdete tudi vse ostale informacije o betonskih kanaletah.

odvodnjavanje meteornih voda

Odvodnjavanje je nujno treba urediti

Odvodnjavanje je treba urediti prav povsod. Težave z meteorno vodo se namreč največkrat pojavijo tam, kjer za to ni ustrezno poskrbljeno. Zato je primerna ureditev, ki vključuje vgradnjo ustrezno dimenzioniranega sistema za meteorno vodo, enostavno nujna. Nanjo je dobro misliti že v fazi projektiranja nekega objekta oziroma pri njegovi prenovi oziroma pri načrtovanju zunanje ureditve njegove okolice.

proizvodi za odvodnjavanje

Zunanja ureditev okolice mora vključevati tudi odvodnjavanje

Pri zunanji ureditvi okolice je treba misliti na sto in eno stvar. V resnici pa moramo še pred razmislekom o najlepši zasaditvi, o tem, kje bomo posedali v senci in kje bo tekla vrtna potka, narediti tudi načrt za odvodnjavanje. Če namreč za meteorno vodo ni poskrbljeno, ta zna v prihodnosti povzročati težave. Zaradi nje lahko na vašem vrtu oziroma nasploh v okolici hiše nastane škoda, prav tako pa meteorna voda lahko poškoduje tudi hišo samo. Nujno je torej že pri zunanji ureditvi okolice misliti tudi na to ter ustrezno načrtovati sistem, ki bo meteorno vodo odvedel stran od hiše oziroma na temu primerno mesto.

Izbrati je treba dovolj zmogljiv sistem za meteorno vodo

Ko načrtujemo odvodnjavanje, pa ni dovolj le, da v okolico hiše vgradimo sistem za meteorno vodo v ta namen, temveč mora biti takšen sistem tudi dovolj zmogljiv. Njegova naloga je namreč, da je zmožen odvesti prav vso meteorno vodo in da je pri tem dovolj hiter in učinkovit tudi pri večji količini padavin oziroma vode, ki se steka vanj. Pri tem je možno izbirati med:

 • točkovnimi sistemi, kjer se vsa voda steka v eno točko – v jašek, preko katerega nato odteče v zemljo,
 • linijskimi sistemi, pri katerih se voda steka vzdolž celotne linije kanalet, nato pa preko njih odteče na mesto, kjer lahko odteče oziroma ponikne v zemljo.

Ker se pri kanaletah voda zbira vzdolž celotnega sistema, linijski sistemi lažje poskrbijo za hitrejši odtok večjih količin meteorne vode. Zaradi tega se je nanje moč zanesti tudi ob največjih deževjih oziroma takrat, ko je padavin resnično veliko. Vsa meteorna voda bo namreč po njih zanesljivo odtekla v najkrajšem možnem času in brez zastajanja. Za to, da ne bo prišlo do zastajanja vode, skrbijo tudi rešetke, ki so nameščene na takšen linijski sistem oziroma na kanalete.

Skozi odprtine rešetk odpadni material, ki ga voda nese s seboj, ne more preiti v telo kanalete, zaradi česar se ne nabira v njej in tako sistem deluje nemoteno ter se ne zamaši. To pomeni, da je pretok vode v takšnem sistemu odličen, vsekakor pa mora imeti izbrana kanaleta dovolj veliko kapaciteto. Njene dimenzije oziroma kapaciteta namreč vplivajo tudi na to, koliko vode bo v določenem času z njo mogoče odvesti. Kapaciteta kanalete tako vpliva na to, kako učinkovit bo sistem za odvodnjavanje in kako dobro se bo obnesel v praksi.

Ravno zaradi tega je takšen sistem vedno treba načrtovati glede na najtežje oziroma najbolj zahtevne scenarije, ki na srečo sicer niso pogost, a žal lahko pride tudi do tega: torej za primere, ko v kratkem času pade resnično velika količina padavin in ko je meteorne vode toliko, da jo je težko odvesti. Sistem za meteorno vodo mora biti torej kos tudi takšnim scenarijem, saj vas bo v takšnih primerih tako zaščitil pred najhujšim – zastajanjem vode na vaši parceli in poplavljanjem. Zato izberite čim boljši in čim bolj zmogljiv sistem, saj vam ta tako nudil veliko boljšo zaščito pred meteorno vodo.

stretch folija

Stretch folija za ovijanje – cenovno ugodna embalaža

Katera embalaža je najbolj cenovno ugodna? Ko razmišljamo o čim nižjih stroških embalaže, je najprej treba pomisliti na to, da je ta kljub nizki ceni dovolj kakovostna, da bo izdelke, pakirano vanjo, dobro zaščitila in omogočila njihov varen transport in skladiščenje. Stretch folija za ovijanje ustreza vsem tem kriterijem, poleg tega pa z vidika stroškov predstavlja še enega najbolj cenovno ugodnih pakirnih materialov, zaradi česar jo danes lahko srečamo pri pakiranju številnih vrst izdelkov.

Mini stretch folija za ovijanje

Za pakiranje manjših izdelkov se največkrat uporablja mini stretch folija za ovijanje. Je elastična in na voljo v prozorni vodi, izdelkom, ki so pakirani vanjo pa nudi dobro zaščito pred raznolikimi zunanjimi dejavniki. Najbolj pomembno pri njej pa je to, da omogoča resnično hitro uporabo, kar je pomembna prednost. Obenem zanjo velja:

 • da se odlično prilagodi obliki izdelkov,
 • da je primerna za vse vrste izdelkov,
 • da je na voljo v različnih debelinah,
 • da izdelke zaščiti tudi pred vlago,
 • da je možno izbirati med različnimi širinami.

Luknjičasti streč

Nekateri izdelki se pakirajo še topli oziroma se jih nikakor ne sme nepredušno zapreti, saj za svojo obstojnost potrebujejo dotok zraka. V takih primerih se za njihovo pakiranje uporablja luknjičasti streč – torej stretch folija za ovijanje, na površini katere so luknjice oziroma perforacija, skozi katere nato lahko v notranjost pakiranja doteka zrak. Na tak način se lahko pakirani izdelki tudi hladijo, če je to potrebno, s čimer se zmanjša nevarnost za nabiranje vlage in kondenzacijo. Omenjeni pakirni material je na voljo v širini 500 mm, v različnih debelinah (od 5 do 50 my) ter s stopnjo raztegljivosti od 100 do 200 %.

Strojna folija za palete

Za zaščito palet oziroma tovora s paleto vred se uporablja strojna stretch folija za ovijanje. Njena glavna lastnost je zagotovo visoka odpornost, saj gre za izredno trpežen material, ki ga zlepa ni mogoče poškodovati. Obenem pa tovoru na paletah zagotavlja tudi izjemno stabilnost in zaščito pred številnimi zunanjimi dejavniki. Pri tem je mogoče izbirati:

 • stopnjo raztegljivosti (od 100 do 325 % ali več – na razpolago je namreč tudi super power folija, ki se lahko raztegne vse do 400 %),
 • med različnimi debelinami od 125 do 500 mm,
 • med različnimi barvami (črna, bela, prozorna ali potiskana),
 • med različnimi debelinami od 10 do 50 mikronov (večja debelina pomeni še večjo odpornost na poškodbe in trganje, ravno tako pa je pomembna tudi pri tovoru z večjo težo),
 • med modeli, ki omogočajo obstojnost na UV-žarke 6 ali celo do 12 mesecev, kar je še posebej pomembno pri shranjevanju na prostem.

Stretch folija za ovijanje je lahko tudi že tovarniško prednapeta

Še ena od zanimivih možnosti je prednapeti streč, ki omogoča precej manjšo uporabo materiala za pakiranje ali ovijanje. Z njim je mogoče še hitrejšo pakiranje, in to ročno ali strojno. Tako se lahko uporablja tako za pakiranje izdelkov manjših dimenzij kot recimo tovora na paletah. Ker se jo pri pakiranju porabi manj, je z njo mogoče poskrbeti za zmanjševanje stroškov pakiranja, to pa je še posebej občutno, če gre za pakiranje velikih proizvodov ali recimo palet.

Postopek izdelave spletne strani

Profesionalna, kakovostna in moderna izdelava spletne strani

Vsak, ki malce več časa preživi na internetu, je gotovo opazil, kako se videz internetnih strani s časom spreminja. Sodobne in moderno oblikovane strani danes izgledajo popolnoma drugače, kot so izgledale nekaj let nazaj. Poleg samega videza pa se je v veliki meri z leti spreminjala tudi sama izdelava spletne strani, saj gre razvoj naprej. Ker je treba ostati v stiku s časom, je treba vsake toliko časa tudi obstoječe strani narediti na novo oziroma jih prenoviti, enako pomembno pa je, da se tudi pri izdelovanju novih strani sledi sodobnim trendom.

Izdelava spletne strani posebej za vašo dejavnost

Se ravno začenjate ukvarjati z določeno dejavnostjo ali pa razmišljate o podjetniški poti? Bi radi začeli svoj posel, zato veste, da bo za to nujna tudi izdelava spletne strani? Oglejte si nekaj primerov strani na internetu in videli boste, da imajo uspešna podjetja veliko bolj kakovostne strani. Če hočete uspešno poslovati, je pomembno, da za to poskrbite tudi vi. Vaša bodoča stran mora tako biti:

Read more

Za shranjevanje razsutega tovora je najboljša big bag vreča

Big bag vreča prepriča s svojo fleksibilnostjo in drugimi lastnostmi, zaradi katerih predstavlja najboljšo rešitev za shranjevanje razsutega tovora. Ravno zaradi tega se uporablja v številnih panogah, zaradi česar obstajajo tudi njene različne izvedbe – od takšne, ki ima odprtini tako zgoraj kot spodaj, do takšne z ročaji v kotih, takšne, ki ohranjajo pravokotno obliko ipd.  

Read more

Avtomatizacija objektov Siemens

avtomatizacija objektov siemens

Pametni objekti prinašajo številne prednosti. Omogočajo optimizacijo porabe energetskih virov, torej lahko z njihovo pomočjo poskrbimo za manjšo porabo energije in zmanjševanje stroškov. Avtomatizacija objektov Siemens prav tako lahko poskrbi tudi za prihranek časa in boljši nadzor nad različnimi procesi, ki so vezani na opravljanje neke stavbe, pa naj si gre za zasebno hišo, poslovne prostore ali kakšno drugo stavbo. Seveda pa mora biti vse skupaj prilagojeno glede na velikost in vrsto stavbe, pa tudi glede na potrebe njenih uporabnikov, zato nikakor ni vseeno, kakšen sistem pametnega upravljanja se uporabi v določen namen – ta mora biti vedno skrbno in premišljeno izbran glede na specifike posameznega objekta in uporabnikov. 

Read more

Zaščitna HDPE folija

HDPE folija se pogosto uporablja z namenom zaščite ali prekrivanja določenih proizvodov, tal ali česar koli drugega. Z njo na primer pleskarji velikokrat zaščitijo tla in pohištvo, z njo se lahko prekrije material na gradbišču, uporablja pa se tudi v številne druge namene, recimo za izdelavo vrečk, pri čemer je omenjeni material veliko bolj trpežen kot LDPE, ki se prav tako uporablja v isti namen. Zaradi tega so izdelki, ki so narejeni iz njega, nekoliko bolj trajni in nudijo še boljšo zaščito – gre namreč za štirikrat bolj trden oziroma odporen material.

Odličen material za številne namene

HPDE folija predstavlja izjemno trpežen in močan material, ki dobro prenaša različne zunanje dejavnike, je odporen na vlago ter na korozijo. Poleg tega pa je odporen tudi na nekatere kemikalije, oksidante in organska topila, zaradi česar je še posebej primerna za uporabo v industriji. Hkrati pa v njej ni nič takšnega, zaradi česar ta material ne bi bil primeren tudi za stik z živili, zato je njegova uporaba lahko resnično vsestranska. Na voljo so različne debeline, dimenzije in barve, prav tako pa se material lahko prilagodi glede na različne potrebe uporabnikov, zato je na tržišču na razpolago v številnih oblikah in različicah.

Kakšne lastnosti ima HDPE folija?

ldpe folija zelena

HDPE folija se uporablja za zaščito izdelkov in kot embalažni material, saj ima odlične lastnosti in ustreza najvišjim zahtevam na tem področju. Prav tako pa se jo uporablja tudi v kmetijstvu, medicini, električni industriji, gradbeništvu in na različnih drugih področjih. Med njenimi najpomembnejšimi lastnostmi, zaradi katerih se jo splača izbrati, so:

 • trpežnost in vzdržljivost,
 • odlična stopnja zaščite,
 • odpornost na trganje,
 • odpornost na predrtje,
 • odpornost na obrabo,
 • odpornost na praske,
 • odpornost na UV žarke,
 • odpornost na zunanje dejavnike,
 • odpornost na nekatere kemikalije, oksidante in organska topila,
 • primernost za stik z živili,
 • možnost uporabe v različne namene,
 • lahko je zelo tanka, a še vedno prenese zelo velike obremenitve,
 • možnost izbire številnih različic,
 • iz nje je možno izdelati tudi vreče, rokave ipd.
ročna stretch folija

Ročna stretch folija za pakiranje izdelkov

Ročna stretch folija je zelo uporabna. Predvsem pa omogoča hitro in enostavno pakiranje različnih vrst izdelkov, zato jo velja vedno imeti pri roki, saj nam lahko velikokrat pride prav. Če bi radi nekaj na hitro zapakirali ali zaščitili ter tako pripravili na transport, je to zelo dobra rešitev, ki vam bo močno olajšala pakiranje.

Preprosta uporaba in hitro pakiranje

Njena uporaba je namreč zelo preprosta, zaradi česar boste z njo prav vsak izdelek nekoliko manjših dimenzij lahko zapakirali v res kratkem času. Če bi si radi olajšali pakiranje izdelkov, potem je to zagotovo dobra rešitev za vas, ki vam bo močno olajšala pakirni proces. Poleg tega pa bodo s takšno folijo izdelki veliko bolje zaščiteni.

ročna stretch folija

Za kakšno folijo gre?

Gre za zelo raztegljivo folijo, ki je namenjena za embaliranje – ovijanje oziroma pakiranje izdelkov. Zaradi velike raztegljivosti se zlahka prilagodi obliki izdelkov ter se teh tudi popolnoma oprime. Sam material je zelo lahek in enostaven za uporabo, kar je še ena dodatna prednost. Pri tem je na voljo več različnih vrst, med katerimi lahko izbirate. Narejena je iz nadvse odpornega materiala, ki je na voljo v prozorni ali črni barvi.

Za kaj se uporablja ročna stretch folija?

Pri izbiri pa je prav tako pomembno gledati tudi na kvaliteto, saj sta od tega odvisna tako končni izgled kot tudi trajnost in odpornost kamnite obloge. Zaradi tega ni vseeno, kakšen kamen kupite, ampak pred nakupom res dobro preverite, ali je ustrezne kvalitete ali ne.

Ročna stretch folija se uporablja v različne namene, predvsem pa za zaščito izdelkov med transportom ali skladiščenjem, saj:

 • zaščiti izdelke pred prahom in umazanijo,
 • zaščiti izdelke pred vlago,
 • lahko zaščiti tudi izdelke pred soncem in UV-žarki,
 • je zelo trpežna,
 • je na voljo v različnih dimenzijah, stopnjah raztegljivosti in debelinah, s čimer jo lahko prilagodite vrsti izdelkov, ki jih želite pakirati.

Če bi radi na čim hitrejši način zapakirali izdelke, je zelo pomembno izbrati ustrezen pakirni material. Na srečo je izbira tega dandanes na tržišču zelo velika. Različne folije za ovijanje oziroma embaliranje imajo veliko prednosti in omogočajo hitro, enostavno in cenovno ugodno pakiranje. Na voljo so tako takšne, ki so namenjene ročnemu pakiranju, kot takšne, ki so namenjene za pakiranje s pomočjo stroja.Industrijska avtomatizacija in PLC krmiljenje

Industrijska avtomatizacija lahko močno izboljša prav vsak proizvodni proces. PLC krmiljenje namreč omogoča, da se določeni procesi v proizvodnji avtomatizirajo ter s tem optimizirajo. Proizvodnja namreč na tak način poteka hitreje in veliko bolj učinkovito, kar se pozna na vseh ravneh – tudi pri kakovosti končnih proizvodov, ki so tako izdelani v krajšem času, prav tako pa v skladu z enakimi standardi.

siemens plc programiranje

http://www.dankon.si/izobrazevanja

PLC krmiljenje v proizvodnji

Vsaka proizvodnja je sestavljena iz številnih procesov. Nekateri med njimi so enostavni, zaradi česar jih je tudi enostavno avtomatizirati, drugi pa bolj kompleksni. A dandanes je možno avtomatizirati praktično čisto vsak proces, za kar se uporablja PLC programiranje oziroma krmiljenje. V pomoč pri tem je tudi oprema za avtomatizacijo v industriji, ki je v današnjih časih že zelo izpopolnjena in napredna. Zaradi tega omogoča številen rešitve ter izjemno prilagodljivost specifičnem potrebam določen industrijske panoge ali proizvodnje. Industrijska avtomatizacija je tako možna prav povsod.

Oprema za PLC krmiljenje

Glavno opremo za PLC programiranje ali krmiljenje predstavlja krmilnik, ki mora biti ustrezno izbran glede na vrsto procesov in njihovo kompleksnost. Poleg tega pa je za to, da bo krmiljenje proizvodnih procesov izpeljano čim bolj učinkovit, pomemben še izobražen kader, ki ve, kaj vse omogoča oprema za krmiljenje in kako to na najbolj optimalen način izvesti v praksi. Pri tem je pomembno tako znanje PLC programiranja kot tudi izkušnje ter seveda odlično poznavanje opreme, ki se uporablja v ta namen.

Zaradi tega se je pred nakupom opreme za PLC programiranje treba posvetovati s strokovnjaki, ki bodo skupaj z vami naredili tudi načrt avtomatizacije oziroma vam pomagali tako pri izbiri ustrezne opreme kot pri njeni integraciji v vaš proizvodni proces. Hkrati pa je treba na uporabo opreme ustrezno pripraviti tudi vaše zaposlene, čemur so namenjena različna izobraževanja, ki so vam na voljo tudi v Sloveniji. Na njih se lahko zaposleni seznanijo s točno tisto opremo, ki jo bodo uporabljali v praksi ter se naučijo samostojnega dela z njo.

Različne vrste krmilnikov

Najbolj osnovni krmilniki so zelo enostavni za uporabo, a niso primerni za krmiljenje bolj zahtevnih in kompleksnih procesov, kakršni so v industriji najbolj pogosti. Zato je zelo pomembno, kakšen krmilnik izberemo, saj mora biti ta prilagojen temu, kar želimo z njim doseči. Enako pa velja tudi za vso ostalo opremo, ki bo pripomogla k temu, da bo industrijska avtomatizacija izvedena tako, kot je treba, ter da bodo tudi njeni končni rezultati čim bolj zadovoljivi.