Virtualna pisarna najem

Virtualna pisarna in najem poslovnega naslova

Pri registraciji podjetja je nujno treba navesti tudi poslovni naslov oziroma naslov sedeža podjetja. Če gre za podjetje, ki nima poslovnih prostorov, saj delo poteka terensko, na domu ali kje drugje, lahko primerno rešitev predstavlja tudi virtualna pisarna. Ta namreč omogoča najem poslovnega naslova brez najema fizičnih poslovnih prostorov, zaradi česar je takšna storitev izredno cenovno dostopna in tudi za podjetnike na začetku svoje poslovne poti ne predstavlja prevelikega mesečnega stroška.

Sedež podjetja in poslovni naslov

Virtualna pisarna je rešitev, namenjena podjetnikom. Omogoča najem sedeža podjetja, s čimer podjetje dobi svoj poslovni naslov, pri čemer pa mu na tem naslovu ni treba imeti tudi fizičnih poslovnih prostorov. Virtualna pisarna podjetjem tako omogoča registracijo sedeža podjetja, kar je po slovenski zakonodaji nujno za začetek opravljanja dejavnosti.

Na katerem naslovu registrirati sedež podjetja?

Vsako podjetje potrebuje poslovni naslov, ki ga določite ob njegovi registraciji. Tako podjetje dobi sedež podjetja, torej naslov, na katerem deluje oziroma posluje. Da mora imeti vsako podjetje tudi poslovni naslov, določa zakonodaja, to pa velja tako za večja kot manjša podjetja. Prav slednja oziroma samostojni podjetniki posamezniki se tako ob registraciji svojega podjetja znajdejo pred dilemo, na katerem naslovu registrirati sedež podjetja. Pri tem imajo na razpolago naslednje možnosti:

  • domači naslov,
  • naslov poslovnega prostora, katerega lastniki so ali ga imajo v najemu,
  • virtualna pisarna.

Uporaba domačega naslova kot poslovnega naslova – ja ali ne?

Med samostojnimi podjetniki in tudi manjšimi podjetji je uporaba domačega naslova kot naslova podjetja v Sloveniji zelo razširjena. Kljub temu pa se je treba zavedati, da to pomeni javno objavo domačega naslova ne le v vseh uradnih evidencah, ampak tudi v različnih spletnih registrih, ki so prosto dostopni. Z registracijo poslovnega naslova doma zasebni domači naslov postane javni podatek, zato se nekateri odločijo, da domačega naslova ne bodo uporabili v ta namen.

Takšen javni podatek je namreč dostopen tudi strankam, ki vas bodo morda kdaj iskale na domačem naslovu, čeprav tam ne boste imeli poslovnih prostorov, namenjenih strankam. V določenih primerih pa poslovnega prostora na domačem naslovu sploh ni mogoče registrirati. Za to je namreč potrebno dovoljenje lastnika nepremičnine oziroma soglasje vseh solastnikov nepremičnine. Če oseba, ki odpira podjetje, ni lastnik oziroma ni edini lastnik nepremičnine, kjer želi podjetje registrirati, lahko naleti na težave pri zbiranju dovoljenj in soglasij, zaradi česar uporaba domačega naslova kot poslovnega naslova ni možna.

Najem poslovnega prostora ni poceni

Zgolj zaradi tega, da bi podjetje imelo svoj poslovni naslov, se poslovnega prostora ne splača najeti. Najem poslovnega prostora namreč nikakor ni poceni in zanj je treba mesečno odšteti kar zajeten znesek. Slednji je sicer odvisen od tega, za kako velik poslovni prostor gre, na kakšni lokaciji se nahaja in podobno, vendar pa o najemu velja razmisliti le v primeru, da poslovni prostor podjetje za opravljanje svoje dejavnosti tudi nujno potrebuje.

Virtualna pisarna je poceni in priročna rešitev

Poceni in priročno alternativo dragemu najemu fizičnih poslovnih prostorov ali registraciji podjetja na domačem naslovu predstavlja tako imenovana virtualna pisarna. Slednja podjetnikom omogoča, da po nizki ceni dobijo sedež podjetja, kjer lahko registrirajo svoj domači naslov, ne da bi za to morali uporabiti svoj domači naslov ali najemati drage poslovne prostore.