Psihoterapija kot pomoč v stiski

Potrebujete pomoč v stiski ali pa poznate koga, ki bi jo potreboval? Psihoterapija je v tem primeru dobrodošla pomoč. Zanjo se je marsikdaj lažje odločiti, kot za obisk pri zdravniku. Marsikdo se namreč boji, da mu bo zdravnik le predpisal zdravila. Ta so sicer v določenih primerih lahko koristna ali celo nujna, vendar pa marsikatera oseba v stiski potrebuje predvsem pogovor. To, da lahko nekomu zaupa svoje težave, da dobi oporo v sočloveku.

Kako huda je stiska?

Ali bi psihoterapija v določeni stiski lahko pomagala, je odvisno od tega, za kakšno stisko gre. Če je nekdo v globoki depresiji, nujno potrebuje ustrezna zdravila. Ko jih enkrat dobi, pa to ni dovolj. V tistem trenutku potrebuje tudi terapevta, ki mu bo pomagal preprečiti, da bi do izbruha depresije spet prišlo. V nekaterih drugih primerih pa so težave manjše, zato zdravila niso edina rešitev, ki ostane človeku v stiski. Včasih je dovolj že pogovor, ki človeka motivira za pot sprememb in drugačnih odločitev v življenju. Vse to je v takih težkih življenjskih situacijah zelo dobrodošlo.

Če recimo nekomu umre partner, se sooča z izgubo otroka, z ločitvijo, izgubo službe, mobingom, izgorelostjo in podobno, so lahko to zanj zelo težke situacije, ki dodobra zamajejo njegovo življenje. Z njimi se sicer skuša soočati sam, a veliko lažje je, če poišče ustrezno strokovno pomoč. To velja še posebej za tiste situacije, za katere smo posredno odgovorni tudi sami.

Izgorelost je huda stiska

Ena od takšnih situacij, za katero smo posredno odgovorni tudi sami, je izgorelost. Izhaja namreč iz napačnih vzorcev in prepričanj ter želje po nenehnem dokazovanju. S tem ljudje dokazujejo tudi lastno vrednost, kar spet izhaja iz napačnih vzorcev v njihovi družini, kjer so bili pohvaljeni samo takrat, ko so nekaj uspešno naredili. Izgorelost je tako nekaj, kar lahko preprečimo le, če spremenimo te vzorce.