Preprečimo težave z meteorno vodo – www.odvodnjavanje.si

Odvodnjavanje.si

Kako čim bolj učinkovito odvesti meteorno vodo? Kako preprečiti, da bi ta zalivala ceste, dvorišča, vrtove in objekte? Kako preprečiti poplave, ki so še posebej pogoste v jesenskem času in ki lahko povzročijo veliko škodo? Na www.odvodnjavanje.si boste našli številne rešitve za meteorno vodo, s pomočjo katerih je možno ustrezno preprečiti težave z njo in poskrbeti za to, da ta varno odteče v za to namenjen sistem. 

Odtočne kanalete za linijski odvod vode 

Za odvod meteorne vode lahko poskrbi že odtočni jašek, ki je vgrajen na pravo mesto. Še bolj učinkoviti pa so v ta namen linijski sistemi, ki lahko v krajšem času odvedejo večjo količino meteorne vode. Ta se namreč steka vzdolž takšnega celotnega sistema in nato po njem tudi varno odteče. Veliko informacij o takšnih sistemov vam prinaša tudi spletna stran www.odvodnjavanje.si, na kateri boste našli ogromno različnih modelov kanalet, ki odlično poskrbijo za linijski odvod meteorne vode. V kolikor želimo preprečiti težave z njo, je pri izbiri sistema treba upoštevati: 

  • vrsto površine, 
  • namen uporabe, 
  • kako obremenjen bo sistem, 
  • hidravlični izračun, 
  • ustrezne dimenzije, 
  • vtočni presek, 
  • naklon, 
  • estetske in druge zahteve. 

Kanalete s pokrivno rešetko ali rego 

Odvodnjavanje

Na zgoraj omenjeni spletni strani so predstavljene tako klasične kanalete, ki so lahko pokrite s pokrivno rešetko ali ne, kot tudi takšne, ki imajo namesto rešetke posebno in zelo ozko rego. Slednja omogoča še večjo neopaznost in estetsko skladnost z okolico. Čeprav so takšne rege prvotno namenjene predvsem uporabi na javnih površinah za pešce ali kolesarje ter ureditvi mestnih središč oziroma okolice objektov s posebnimi arhitekturnimi zahtevami, pa se vedno pogosteje uporabljajo tudi pri ureditvi okolice stanovanjskih hiš in vrtov.  

Raznoliki modeli, materiali in možnosti 

Sistemi za meteorno vodo so zasnovani tako, da ustrezajo čim bolj raznolikim zahtevam. Tako je možno izbirati med raznolikimi modeli, materiali in drugimi možnostmi, ki si jih lahko pogledate tudi na www.odvodnjavanje.si. Kanalete tako niso narejene le iz betona, kot je veljalo nekoč, ampak se v ta namen vedno pogosteje uporablja umetna masa, ki je zelo odporna in trpežna ter ima zelo dolgo življenjsko dobo. Pri izbiri ustreznega sistema se velja sicer vsekakor posvetovati s strokovnjaki za to področje, ki vam bodo znali svetovati o tem, kakšen sistem izbrati za določeno površino oziroma za določen namen uporabe.